janieparrish.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ไว้มากมาย โดยเว็บไซต์ janieparrish.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 4 หัวข้อได้แก่

  • ประวัติศาสตร์ รวมประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปุ่นไว้ เช่น ญี่ปุ่น ในยุคโบราณ , ยุคแรกเริ่มอารยธรรมญี่ปุ่น , ยุคศักดินา , ยุคใหม่
  • วัฒนธรรม แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ เป็น ดนตรี, วรรณกรรม, กีฬา, อาหาร, การท่องเที่ยว
  • สถานที่ท่องเที่ยว รวมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
  • ร้านอาหาร รวมร้านอาหารในญี่ปุ่น