The Historic Monuments of Ancient Nara – (อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณ Nara)

The Historic Monuments of Ancient Nara – (อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณ Nara)

         นาราได้พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงในปีพ. ศ. 710 พระพุทธรูปใหญ่แห่งโทโดยจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ของนาราโบราณหมายถึงซากปรักหักพังวัด 6 แห่งและป่าต้นยุค 8 แห่งในเขตเมืองนารา อนุสาวรีย์กลางคือ Heijokyo-ato (พระร

Itsukushima Shinto Shrine – (เกาะ Miyajima ในจังหวัด Hiroshima)

Itsukushima Shinto Shrine – (เกาะ Miyajima ในจังหวัด Hiroshima)

(ศาลเจ้าชินโตอิทสุคุชิมะ ตั้งอยู่บนเกาะ Miyajima ในจังหวัด Hiroshima) ในมิยาจิมะนับเป็นจุดชมวิวอันงดงามแห่งหนึ่งในสามแห่งของประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “ศาลเจ้าชินโตอิทสึชิมะ” ซึ่งอุทิศให้กับพระเจ้าคุ้มครองผู้คนจากภัยพิบัติจากทะเลและสงคราม ว่ากันว่าศาลนี้ถูกส

Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

(อนุสรณ์สวนสันติภาพในจังหวัด Hiroshima) โดม Genbaku เป็นสถานที่ปรักหักพังของฮิโระชิมะ Prefectural Industrial Hall โปรโมชั่นที่ถูกทำลายเมื่ออาวุธนิวเคลียร์ / ระเบิดปรมาณูครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ถูกทิ้งโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศอเมริกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เนื่องจา