Makizushi – มิกิซูซิ

Makizushi    – มิกิซูซิ

  Makizushiเป็นโรลซูชิชนิดหนึ่งที่บรรจุสารต่างๆ คำ makizushi หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าซูชิเป็นรีด: makiหมายถึง “การม้วน” และzushiเป็นคำผันของคำว่า “ซูชิ” Makizushi เป็นซูชิที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนอกประเทศญี่ปุ่น ชื่ออื่น ๆ สำหรับ Makizushi Makizushi ยังเรียกว่าnori m