Chia Seed Pudding กับถั่วแดงญี่ปุ่นหวาน

Chia Seed Pudding กับถั่วแดงญี่ปุ่นหวาน

สามารถแปลงเป็นขนมพุดดิ้งตะวันตกของเมล็ดพันธุ์เจียเป็นขนมญี่ปุ่นโดยเพิ่มถั่วแดงหวานซึ่งเป็นวัตถุดิบในแบบดั้งเดิมอาหารญี่ปุ่น พุดดิ้งเมล็ด Chia ไม่ต้องปรุงอาหาร แต่เพียงความอดทนเพื่อให้สามารถตั้งค่าในตู้เย็นไม่กี่ชั่วโมงหรือข้ามคืน ส่วนผสมที่จำเป็นต้องใช้คือนมหรือนมผง (นมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์